Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Stanowiska

Agnieszka Nowak

Skarbnik

68 391 87 03, skarbnik@bytnica.pl

Grażyna Fieńko

Sekretarz

68 391 87 00, 68 391 57 96 , sekretarz@bytnica.pl

Sebastian Bartczak

Kierownik referatu - stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

68 391 87 06, bartczak.sebastian@bytnica.pl

Wioleta Nowak

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy.

68 391 87 05, w.nowak@bytnica.pl

Anna Nowakowska

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa

68 391 87 07, nowakowska.anna@bytnica.pl

Marlena Żyłanis

Samodzielne stanowisko ds.obsługi rady gminy, Oświaty, Kultury, Sportu,zdrowia i Współpracy z NGO

68 391 87 14, wew. 44, m.szaja@bytnica.pl

Wanda Kołacz

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Spraw Społecznych i Obronnych

68 391 87 08, kolacz.wanda@bytnica.pl

Krzysztof Grabiński

Samodzielne stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

68 391 87 09, k.grabinski@poczta.onet.pl

Wojciech Gębka

Referent ds.Księgowości Budżetowej

68 391 87 04, gebka.wojciech@bytnica.pl

Wojciech Dębiński

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

683918700, w.debinski@internetmail.pl

Daria Kolus

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy

W zastępstwie Wiolety Nowak
68 391 87 05, d.kolus@bytnica.pl

Mirosława Pacyna

Samodzielny Referent ds. Sekretariatu, Kancelarii i Spraw Organizacyjnych

68 391 87 00, 68 391 57 96, 68 391 57 69, sekretariat@bytnica.pl

Danuta Kaczmarczyk

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Windykacji

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gwiazda
Ilość wyświetleń: 18724
05 grudnia 2018 11:56 Mirosława Pacyna - Zmiana danych stanowiska: Kierownik referatu - stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
08 czerwca 2017 12:29 Mirosława Pacyna - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Windykacji.
08 czerwca 2017 12:28 Mirosława Pacyna - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Windykacji.
Realizacja: IDcom.pl