Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy 14 września 2017r.

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

14 września 2017r. odbędzie się XX sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury  w Bytnicy

Godzina rozpoczęcia obrad – 13:00.    

 

Porządek obrad XX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu  z XIX sesji Rady Gminy w Bytnicy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz  z udziałem  w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz  ich  najemców.
 8. Podjęcie apelu o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Powiatu Krośnieńskiego środków finansowych na dokończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1157F (Krosno Odrz. – Bytnica –Węgrzynice)
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli z dnia 11 maja 2017
 10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
 11. Informacja na temat realizacji zaplanowanych inwestycji na rok 2017
 12. Informacja Dyrektora Zespołu Edukacyjnego na temat zmian w Zespole Edukacyjnym związanych z reformą oświaty oraz działalności szkoły w nowym roku szkolnym 2017/2018
 13. Interpelacje i  zapytania Radnych
 14. Sprawy różne
 15. Zakończenie XX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Pacyna
Ilość wyświetleń: 261
06 września 2017 10:00 Mirosława Pacyna - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl