Uchwały Rady

Uchwała Nr XXI/105/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 1817 z późn. zm) na 2018 rok”

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2017 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Pacyna
Ilość wyświetleń: 445
01 grudnia 2017 10:25 (Mirosława Pacyna) - Dodanie załącznika [uchwala_xxi_105_2017_w_sprawie_programu_wspolpracy_z_ngo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 10:23 (Mirosława Pacyna) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::