Uchwały Rady

Uchwała NR IV/18/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2019 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Pacyna
Ilość wyświetleń: 230
04 lutego 2019 10:55 (Mirosława Pacyna) - Dodanie załącznika [uchwala_iv_18_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_kryteriuch_dochodowe go_w_programie_posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:55 (Mirosława Pacyna) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:54 (Mirosława Pacyna) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::