Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyciąg z Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej górze o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego oraz wyborów burmistrzów i prezydentów

Wyciąg z Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej górze o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego oraz wyborów burmistrzów i prezydentów

protokół z wyborów do Rady Gminy Bytnica

protokół z wyborów do Rady Gminy Bytnica

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bytnica

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bytnica

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 W BUDACHOWIE

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 W BUDACHOWIE Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Budachowie

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W BYTNICY

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W BYTNICY Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodo

Komunikat

Komunikat WÓJT GMINY BYTNICA INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY SPIS WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bytnicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bytnica w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bytnicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Bytnica w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::