Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy

 

 

 

Załącznik Nr 7a  

do Regulaminu naboru

na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bytnica i na wolne stanowiska kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

 

   Wójt Gminy Bytnica  informuje, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze  do zatrudnienia na stanowisku

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 została wybrana Pani Ewelina Mirosława Nawrocka  zamieszkała  Czarnowo

 

 

   Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  W wyniku oceny wymagań formalnych i dodatkowych, oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pani Eweliny Mirosławy Nawrockiej, która spełniła wszystkie wymagania formalne oraz wymagania dodatkowe. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą dotyczącą pracy w sektorze pomocy społecznej i dowiodła, że posiada odpowiednie cechy osobowe oraz kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku.

 

 

 

 

Bytnica, dnia 23.08.2018 r.                                                   Z up. Wójta Gminy

 

                                                                                            / - / Grażyna Fieńko

                                                                              ..........................................................

                                                                                      (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 466
23 sierpnia 2018 12:10 Wojciech Dębiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl