Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2019

 

 

 

Załącznik Nr 7a  

do Regulaminu naboru

na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bytnica i na wolne stanowiska kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

 

   Wójt Gminy Bytnica  informuje, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze  do zatrudnienia na stanowisku

ds. księgowości budżetowej

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 została wybrana Pani JOANNA ŻUK zamieszkała w GRABIN

 

 

   Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani JOANNA ŻUK spełniła wymagania formalne, wymienione w ogłoszeniu o naborze.  Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dobrą znajomością zasad funkcjonowania samorządu, komunikatywnością oraz umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Dowiodła, że posiada odpowiednie cechy osobowe, predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

 

 

 

 

Bytnica, dnia 23.01.2019 r.                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                  / - / Sebastian Bartczak

                                                                              ..........................................................

                                                                                      (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2019 23:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 271
24 stycznia 2019 23:36 Wojciech Dębiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl