Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 15.10.2020 ROKU Gmina Bytnica, Bytnica 52 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284, 471, 782, 1709 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku poz. 65, 284, 471, 782, 1709 ze zm.), Wójt Gminy Bytnica podaje do publicznej wiadomości wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku poz. 65, 284, 471, 782, 1709 ze zm.), Wójt Gminy Bytnica podaje do publicznej wiadomości wykaz

Wójt Gminy Bytnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci rolnych stanowhlcych mienie Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomosci rolnych stanowhlcych mienie Gminy Bytnica

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO. pn: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytnica w roku 2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z rok 2019 poz. 1843) Gmina Bytnica zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z rok 2019 poz. 1843) Gmina Bytnica zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytnica w roku 2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z rok 2019 poz. 1843) Gmina Bytnica zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::