Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. Poz. 121 i 50 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica podaje do publicznej wiadomości, że zamierza oddać w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego wykaz gruntów rolnych, kopalnych p

Wójt Gminy Bytnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bytnica.

Wójt Gminy Bytnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bytnica. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Dzierżawy gruntów rolnych od dnia 20.03.2020r.

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 27.01.2020 roku na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Budachów stanowiących własność gminy Bytnica.

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 27.01.2020 roku. Wójt Gminy Bytnica ogłasza I/2020 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości &n

Odwołanie przetargu

Wójt Gminy Bytnica, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020. ze zm.)), odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 24.01.2020 roku na godzinę 8:00 w siedzibie...

WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693i1716. ze zmianami ze zm.) Wójt Gminy Bytnica podaje do publicznej wiadomości, że zamierza oddać w dzierżawę w drodze pr

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2019 roku.

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2019 roku. Wójt Gminy Bytnica ogłasza I/2020 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

Ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 roku Przetarg Gryżyna

Ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 roku Przetarg Gryżyna

Ogłoszenie nr 10/2019 z dnia 20.12.2019 roku

Ogłoszenie nr 10/2019 z dnia 20.12.2019 roku w załączniku

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną pn. „Remont drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna” WYNIKI

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną pn. „Remont drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna” WYNIKI

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną pn. „Remont drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna”

zapytanie ofertowe na robotę budowlaną pn. „Remont drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna”

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::