WYBORY ŁAWNIKÓW

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023 Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.52 ze zm..), rady gmin dokonują wyboru ławników do wszystkich sądów w obszarze właściwości sądu okręgowego. Prezes...

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 - 2019

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 - 2019 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych funkcjonujących w latach 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zwrócił się do Rady Gminy w Bytnicy z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - do Sądu...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::