REFERENDA

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA o składzie Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 2 w Budachowie

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM Nr 2 W BUDACHOWIE

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 2 w Budachowie

Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 2 w Budachowie Obwodowa Komisja do spraw referen

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 1 w Bytnicy

Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 1 w Bytnicy Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 1 w Bytnicy z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury, Bytnica Nr

INFORMACJA o składzie Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 1 w Bytnicy

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM Nr 1 W BYTNICY

Informacja dla członków obwodowych komisji do sprawa referendum

Informacja dla członków obwodowych komisji do sprawa referendum Urząd Gminy w Bytnicy informuje, że pierwsze posiedzenie oraz szkolenie dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum, powołanych przez Wójta Gminy Bytnica Zarządzeniem Nr 41 / 2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,...

Zarządzenie Nr 41 / 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

Zarządzenie Nr 41 / 2015 Wójta Gminy Bytnica z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,poz. 318) zarządza się, co następuje: § 1. Pow

Obwieszczenie Wójta Gminy Bytnica z dnia 23 lipca 2015 r w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Bytnica z dnia 23 lipca 2015 r w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Zarządzenie Nr 34/ 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie materiałów dotyczących ogólnokrajowego referendum

Zarządzenie Nr 34/ 2015 Wójta Gminy Bytnica Z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie materiałów dotyczących ogólnokrajowego referendum Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21,

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::