Petycje inf

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek petycja dot. wykorzystania środków na profilaktykę

Oficjalny Wniosek i Petycję na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze dot. wykorzystania środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i obrot alkoholem na działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Odpowiedź na petycję

Odpowiedź na petycję Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Odpowiedź na petycje

Odpowiedź na petycje "Szulc Efekt"

Wykaz złożonych petycji

Wykaz petycji złożonych w Urzędzie Gminy Bytnica w 2015 roku. L.P. Odwzorowanie cyfrowe (skan petycji) Data złożenia Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję / nazwa podmiotu w inte

Petycje Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05

Petycje. Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 września 2014 r. USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::