Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dz.U. 2016 poz. 352 USTAWA z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::