Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Skład

Radny, Przewodniczący Rady Gminy

Radna, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Członek Komisji Samorządowej

Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i Petycji

Radna, Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i Petycji, Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Członek Komisji Skarg, wniosków i Petycji

Radny, Przewodniczący Komisji Samorządowej

Radny, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Radna, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radna, Członek Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej

Radny, Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Członek Komisji Samorządowej

Radna, Członek Komisji Skarg, wniosków i petycji

Radna, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Radny, Członek Komisji Rewizyjnej

Radna, Członek Komisji Skarg, wniosków i petycji

Radny, Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2010 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 98304
08 października 2020 15:21 (Marlena Żyłanis) - Aktualizacja danych stanowiska: Radna, Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i Petycji, Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
05 grudnia 2018 11:46 (Mirosława Pacyna) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Samorządowej.
05 grudnia 2018 11:45 (Mirosława Pacyna) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Samorządowej.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::