Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakończono zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytnica w 2020 r.

INFORMACJA W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytnica w 2020 r., informuję, że Gmina Bytnica otrzyma dotację w wysokości 15 402,41 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz ze środków...

OGŁOSZENIE o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrosułowie

Podaje się do publicznej wiadomości o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrosułowie. Otwarcie likwidacji zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 lipca 2020 r. W związku z powyższym wzywa do zgłoszenia wszelkich wierzytelności...

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

Wójt Gminy Bytnica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Bytnica Kandydat na rachmistrza...

Informacja o XII sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 04.06.2020r. g. 13:00

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 4 czerwca 2020r. odbędzie się XII sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 13:00 Porządek obrad XII sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie XII sesji Rady

Obwieszczenie o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz nn, budowie sieci napowietrznej SN wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej na odcinku Radnica-Szklarka dz. nr 12/3, 13/1, 22, 63/5, 64/3 Radnica dz. nr 297/4, 917, 932, 933 gmina Krosno Odrzańskie, Grabin...

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Oddział w Zielonej Górze Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej” Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznyc

Informacja o XI sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 12 marca 2020r. godz. 14:00

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 12 marca 2020r. odbędzie się XI sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00 Porządek obrad XI sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie XI sesji Rady Gminy.

KORONAWIRUS - INFORMACJA

Informujemy, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Zdrowia przygotowało informacje na ten temat, które można znaleźć w zakładce „Co musisz wiedzieć o koronawirusie”: pod adresem: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::