Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz nn, budowie sieci napowietrznej SN wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej na odcinku Radnica-Szklarka dz. nr 12/3, 13/1, 22, 63/5, 64/3 Radnica dz. nr 297/4, 917, 932, 933 gmina Krosno Odrzańskie, Grabin...

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Oddział w Zielonej Górze Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej” Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznyc

Informacja o XI sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 12 marca 2020r. godz. 14:00

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 12 marca 2020r. odbędzie się XI sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00 Porządek obrad XI sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie XI sesji Rady Gminy.

KORONAWIRUS - INFORMACJA

Informujemy, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Zdrowia przygotowało informacje na ten temat, które można znaleźć w zakładce „Co musisz wiedzieć o koronawirusie”: pod adresem: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

UWAGA ASF

UWAGA ZAGROŻENIE ASF

UWAGA ZAGROŻENIE ASF W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terenie powiatu krośnieńskiego, obszar Gminny Bytnica został zaliczony do strefy czerwonej. W związku z powyższym na terenie Gminy obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu. Każdy przypadek znalezionego padłego dzika należy pilnie zgłosić...

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin.

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin. Bytnica, dnia 16 stycznia 2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Wójt...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku- „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica”

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Bytnica z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku- „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::