Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

14 listopada 2019 14:28 (Wojciech Dębiński) Przetargi: W Y K A Z N I E R U C H O M O S C I P R E Z N A C Z O N Y C H D O S P R...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:12 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 18 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_18_2019_w_sprawie_zmian_w_uch wale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:11 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 18 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:11 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 18 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_18_2019_w_sprawie_zmian_w_uch wale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:10 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 18 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:09 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 17 2019 w sprawie powołania zespołu...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_17_2019_w_sprawie_powolania_z espolu_ds_organizacji_wyborow_poslow_do_pe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:08 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 16 2019 w sprawie realizacji zadań...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_16_2019_w_sprawie_realizacji_ zadan_obronnych_na_terenie_gminy_bytnica_w_2019_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:38 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 15 2019 w spr wyznaczenia miejsc...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_15_2019_w_spr_wyznaczenia_mie jsc_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_urzedowych_obwieszczen_wy borczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:38 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 15 2019 w spr wyznaczenia miejsc...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:38 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 14 2019 w sprawie upoważnienia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_14_2019_w_sprawie_upowaznieni a_do_zastepowania_kierownika_ops.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:37 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 14 2019 w sprawie upoważnienia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:37 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 13 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_13_2019_w_sprawie_zmian_w_uch wale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:37 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 13 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:36 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 13 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_13_2019_w_sprawie_zmian_w_uch wale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:36 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 13 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:34 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 12 2019 w sprawie wprowadzenia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_12_2019_w_sprawie_wprowadzeni a_zmian_do_regulaminu_organizacyjnego_ug.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:33 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 12 2019 w sprawie wprowadzenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:33 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 11 2019 w sprawie wyników otwartego...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_11_2019_w_sprawie_wynikow_otw artego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_z_zakresu_kult_fizycznej_w _2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:32 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zazrądzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 10 2019 w sprawie upoważnienia...: Dodanie załącznika [zazradzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_10_2019_w_sprawie_upowaznieni a_do_wykonywania_czynnosci_zw_z_podatkiem_akcyzowym.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:32 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zazrądzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 10 2019 w sprawie upoważnienia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:31 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 9 2019 w sprawie powołania komisji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_9_2019_w_sprawie_powolania_ko misji_w_celu_rozstrzygniecia_konkursu_ofert_na_wsparcie_zadania_z_zakr esu_kultury_fizycznej_w_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:30 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 8 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_8_2019_w_sprawie_zmian_w_uchw ale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:30 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 8 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:29 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 8 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_8_2019_w_sprawie_zmian_w_uchw ale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:29 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 8 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:28 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 7 2019 w sprawie wprowadzenia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_7_2019_w_sprawie_wprowadzenia _polityki_ochrony_danych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:28 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 7 2019 w sprawie wprowadzenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:28 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 6 2019 w sprawie powołania komisji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_6_2019_w_sprawie_powolania_ko misji_konkursowej_celem_rzstrzygniecia_konkursow_na_stanowiska_pracy_w _ug.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:27 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 5 2019 w sprawie ustalenia harmonogramu...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_5_2019_w_sprawie_ustalenia_ha rmonogramu_oraz_terminow_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_w_przedszkolu_na _rok_szkolny_2019_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:26 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 4 2019 w sprawie ustalenia harmonogramu...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_4_2019_w_sprawie_ustalenia_ha rmonogramu_oraz_terminow_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_w_szkole_podstaw owej_na_rok_szkolny_2019_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:24 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 3 2019 w sprawie przekazania środka...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_3_2019_w_sprawie_przekazania_ srodka_trwalego_stanowiacego_wlasnosc_gminy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:24 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 2 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_2_2019_w_sprawie_ogloszenia_o twartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publiocznego_z_zakresu_w spierania_kultury_fizycznej_w_2019r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:23 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 1 2019 w sprawie opracowania planu...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_1_2019_w_sprawie_opracowania_ planu_finansowego_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_oraz_innych_z adan_zleconych_gb_na_2019r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:13 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 65 z 2018 w spr zmian w uchwale budżetowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_65_z_2018_w_spr_zmian_w_uchwale_bu dzetowej_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:13 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 65 z 2018 w spr zmian w uchwale budżetowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:12 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 65 z 2018 w spr zmian w uchwale budżetowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_65_z_2018_w_spr_zmian_w_uchwale_bu dzetowej_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:12 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 64 z 2018 w spr zmian w uchwale budżetowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_64_z_2018_w_spr_zmian_w_uchwale_bu dzetowej_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:12 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 64 z 2018 w spr zmian w uchwale budżetowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 12:11 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 64 z 2018 w spr zmian w uchwale budżetowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_64_z_2018_w_spr_zmian_w_uchwale_bu dzetowej_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 124879
Realizacja: IDcom.pl