Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

22 września 2019 19:43 (Wojciech Dębiński) Konkursy na stanowisko: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej...: Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko_ds_ksiegowosci_budzetowej_ 092019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2019 19:42 (Wojciech Dębiński) Konkursy na stanowisko: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej...: Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko_ds_ksiegowosci_budzetowej_ 092019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:34 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:34 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:33 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:24 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [zaswiadczenie_o_wyborze_na_wojta_sebastiana_bartczak.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:23 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [wykaz_kredytow.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:23 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [uchwala_vii_39_2019_z_dnia_25_czerwca_2019_w_sprawie_absolutorium_za_ 2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:23 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [uchwala_powolujaca_skarbnika.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:23 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_17_2018_w_sprawie_uchwaly_budzetowej_na_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:22 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_24_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_kredytu_na_wyprzedza jace_finansowanie_dzialan_finansowanych_ze_srodkow_ue_e_uslugi_—_kop ia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:22 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [uchwala_iii_16_2018_w_sprawie_wpf_2019_2029.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:21 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [uchwal;a_vii_40_2019_z_dnia_25_czerwca_2019_w_sprawie_kredytu_dlugotr minowego_w_2019_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:21 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:21 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonaniu_budzetu_za_2017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:20 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2016min.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:18 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:15 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [scanluc_20190903_143830_003.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:14 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [scanluc_20190903_143830_002.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:13 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [scanluc_20190903_143830_001.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:12 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [scanluc_20190903_143830.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:09 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [opinia_rio_o_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_za_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:09 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [opinia_rio_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_w_2019_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:09 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [opinia_rio_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:08 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [opinia_rio_o_mozliwosci_splaty_kredytu_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:08 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:08 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:07 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 14:03 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 12:30 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego...: Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 12:16 (Mirosława Pacyna) Przetargi: Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert "Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej...: Dodanie załącznika [protokol_z_przeprowadzonego_wyboru_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 09:44 (Marlena Żyłanis) Aktualności: Informacja o VIII sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2019r. g.14:00: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2019 10:29 (Mirosława Pacyna) Komunikaty: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2019 10:27 (Mirosława Pacyna) Komunikaty: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2019 08:25 (Mirosława Pacyna) Komunikaty: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 13:27 (Marlena Żyłanis) Projekty uchwał Rady: Zaproszenie do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały...: Dodanie załącznika [protokol_z_konsultacji_gppirpaipn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:18 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:18 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Dodanie załącznika [zal_4__protokol_zdawczo_–_odbiorczy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:17 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Dodanie załącznika [zal_3__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:17 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Dodanie załącznika [zal_2__wykaz_uslug.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:17 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Dodanie załącznika [zal_1__formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:17 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:08 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 09:06 (Mirosława Pacyna) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2019 08:30 (Wojciech Dębiński) Konkursy na stanowisko: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej...: Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_i_klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 121346
Realizacja: IDcom.pl