Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

11 lutego 2019 09:00 (Mirosława Pacyna) Interpelacje i Zapytania: Interpelacje złożone na IV sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 31.01.2019r....: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_interpelacje_z_iv_sesji_radnej_pani_magdaleny_pawlowskie j.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:28 (Mirosława Pacyna) Sesja na żywo: IV Sesja 31.01.2019: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:27 (Mirosława Pacyna) Rada 24: Imienny wykaz głosowania Radnych Gminy Bytnica na IV sesji w dniu 31 stycznia...: Dodanie załącznika [imienny_wykaz_glosowania_nad_uchwalami_z_sesji_iv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:13 (Mirosława Pacyna) Sesja na żywo: IV Sesja 31.01.2019: Dodanie załącznika [imienny_wykaz_glosowania_nad_uchwalami_z_sesji_iv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:12 (Mirosława Pacyna) Protokoły z sesji: Protokół z III sesji Rady Gminy Bytnica : Dodanie załącznika [protokol_z_iii.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:12 (Mirosława Pacyna) Protokoły z sesji: Protokół z III sesji Rady Gminy Bytnica : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:11 (Mirosława Pacyna) Interpelacje i Zapytania: Interpelacje złożone na IV sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 31.01.2019r....: Dodanie załącznika [interpelacja_radnej_pani_magdaleny_pawlowskiej_zlozonej_dnia_31_stycz nia_2019r_na_iv_sesji_rg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:07 (Mirosława Pacyna) Plan pracy i sprawozdania: Plany Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bytnica na 2019 rok: Dodanie załącznika [uchwala_iv_26_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_zatwierdzenia_planow _pracy_komisji_stalych_rady_gminy_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:07 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/26/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_26_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_zatwierdzenia_planow _pracy_komisji_stalych_rady_gminy_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:06 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/25/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie:...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_25_2019_z_31_stycznia_2019_w_sprawie_pomocy_finansowej_dla _powiatu_krosnienskiego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:05 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/24/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_24_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_kredytu_na_wyprzedza jace_finansowanie_dzialan_finansowanych_ze_srodkow_ue_e_uslugi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:02 (Mirosława Pacyna) Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwała NR IV/23/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_23_2019_z_31_stycznia_2019_r_w_sprawie_oplaty_za_wpis_do_r ejestru_zlobkow_i_klubow_dzieciecych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:02 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/23/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_23_2019_z_31_stycznia_2019_r_w_sprawie_oplaty_za_wpis_do_r ejestru_zlobkow_i_klubow_dzieciecych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:01 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/22/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_22_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_planu_nadzoru_nad_zl obkami_klubami_dzieciecymi_i_opiekunami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 11:00 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/21/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_21_2019_w_sprawie_gprpaipn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:59 (Mirosława Pacyna) Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwała NR IV/20/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie:...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_20_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_zasad_zwrotu_wydatko w_dot_programu_posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:59 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/20/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie:...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_20_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_zasad_zwrotu_wydatko w_dot_programu_posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:58 (Mirosława Pacyna) Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwała NR IV/19/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_19_2019_z__31_stycznia_2019_w_psrawie_wieloletniego_progra mu_posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:57 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/19/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_19_2019_z__31_stycznia_2019_w_psrawie_wieloletniego_progra mu_posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:56 (Mirosława Pacyna) Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwała NR IV/18/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_18_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_kryteriuch_dochodowe go_w_programie_posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:55 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/18/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Dodanie załącznika [uchwala_iv_18_2019_z_31_stycznia_2019r_w_sprawie_kryteriuch_dochodowe go_w_programie_posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 10:55 (Mirosława Pacyna) Uchwały Rady: Uchwała NR IV/18/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 09:56 (Mirosława Pacyna) Aktualności: Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 04 styczeń 2019...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_11_z_2019_wyniki_konkursu_na_wspie ranie_dzialan_klubow_sportowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 09:54 (Mirosława Pacyna) Aktualności: Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 4 lutego 2019 roku...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_11_z_2019_wyniki_konkursu_na_wspie ranie_dzialan_klubow_sportowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2019 15:11 (Wojciech Dębiński) Sesja na żywo: IV Sesja 31.01.2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2019 13:40 (Wojciech Dębiński) Konkursy na stanowisko: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 13:25 (Mirosława Pacyna) Aktualności: Informacja o IV sesji Rady Gminy Bytnica 31 stycznia 2019r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 13:19 (Mirosława Pacyna) Aktualności: Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 04 styczeń 2019...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_o_komisji_konkursowej_nr_9_z__2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2019 10:52 (Mirosława Pacyna) Oświadczenia majątkowe: rok 2019: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Marian Pakuła oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 2023.
23 stycznia 2019 10:52 (Mirosława Pacyna) Osoby: Marian Pakuła: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Marian Pakuła oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 2023.
23 stycznia 2019 10:52 (Mirosława Pacyna) Osoby: Marian Pakuła: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Marian Pakuła oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 2023.
23 stycznia 2019 10:51 (Mirosława Pacyna) Oświadczenia majątkowe: rok 2019: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
Ilość wyświetleń: 108522
Realizacja: IDcom.pl