Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

27 stycznia 2020 19:07 (Wojciech Dębiński) Przetargi: Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 27.01.2020 roku na sprzedaż nieruchomości...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 19:05 (Wojciech Dębiński) Przetargi: Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 27.01.2020 roku na sprzedaż nieruchomości...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2020 20:24 (Wojciech Dębiński) Aktualności: UWAGA ZAGROŻENIE ASF: Dodanie zdjęcia [asf.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2020 20:24 (Wojciech Dębiński) Aktualności: UWAGA ZAGROŻENIE ASF: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 15:00 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 90 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_90_2019_w_sprawie_zmian_w_uch wale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 15:00 (Marlena Żyłanis) Budżet: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 90 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:58 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 7 2020 w sprawie powołania komisji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_7_2020_w_sprawie_powolania_ko misji_w_celu_rozstrzygniecia_konkursu_ofert_na_realizacje_zad_publ_wsp ieranie_kult_fiz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:58 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 5 2020 w sprawie regulaminu GKRPA...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_6_2020_w_sprawie_powolania_gk rpa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:57 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 5 2020 w sprawie regulaminu GKRPA...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_5_2020_w_sprawie_regulaminu_g krpa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:57 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica 0050 4 2020 w sprawie opracowania planu...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_0050_4_2020_w_sprawie_opracowania_pla nu_finansowego_zadan_z_zakresu_administr_rzadowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:56 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica 0050 4 2020 w sprawie opracowania planu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:56 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 3 2020 w sprawie harmonogramu...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_3_2020_w_sprawie_harmonogramu _rekrutacji_w_przedszkolu_w_roku_2020_2021.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:56 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 3 2020 w sprawie harmonogramu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:56 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 2 2020 harmonogram rekrutacji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_2_2020_harmonogram_rekrutacji _w_sp_w_roku_2020_2021.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:56 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 2 2020 harmonogram rekrutacji...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:55 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 1 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_1_2020_w_sprawie_ogloszenia_o twartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_z_zakresu_ws pierania_kultury_fizycznej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:54 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 89 2019 w sprawie kontroli wykonywania...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:54 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 90 2019 w sprawie zmian w uchwale...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_90_2019_w_sprawie_zmian_w_uch wale_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:53 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 89 2019 w sprawie kontroli wykonywania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_89_2019_w_sprawie_kontroli_wy konywania_zadan_obronnych_na_terenie_gminy_bytnica_w_2020_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:52 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 88 2019 w sprawie sprzedaży w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_88_2019_w_sprawie_sprzedazy_w _trybie_przetargu_nieograniczonego_nieruchomosci_niezabudowanych_we_ws i_budachow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:52 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 88 2019 w sprawie sprzedaży w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:51 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 87 2019 w sprawie określenia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_87_2019_w_sprawie_okreslenia_ zasad_polityki_rachunkowosci_w_ug_bytnica.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:50 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 87 2019 w sprawie określenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:49 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 86 2019 w sprawie zasad rachunkowości...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_86_2019_w_sprawie_zasad_rachu nkowosci_przy_realizacji_projektu_wdrozenie_i_rozwoj_e_uslug.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:47 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 85 2019 w sprawie przeprowadzenia...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:47 (Marlena Żyłanis) Zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica nr 0050 85 2019 w sprawie przeprowadzenia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_85_2019_w_sprawie_przeprowadz enia_spisu_z_natury_i_powolania_komisji_inwentaryzacyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 12:17 (Marlena Żyłanis) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_7_2020_w_sprawie_powolania_ko misji_w_celu_rozstrzygniecia_konkursu_ofert_na_realizacje_zad_publ_wsp ieranie_kult_fiz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 21:09 (Wojciech Dębiński) Przetargi: Odwołanie przetargu: Dodanie załącznika [123odwolanie_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 21:08 (Wojciech Dębiński) Przetargi: Odwołanie przetargu: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2020 23:03 (Wojciech Dębiński) Przetargi: WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY: Dodanie załącznika [wykaz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2020 23:03 (Wojciech Dębiński) Przetargi: WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2020 22:55 (Wojciech Dębiński) Przetargi: Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2019 roku.: Dodanie załącznika [przetarg_glebokie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2020 22:55 (Wojciech Dębiński) Przetargi: Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2019 roku.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 15:28 (Marlena Żyłanis) Aktualności: S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_realizacji_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_bytnica_ z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 11:08 (Marlena Żyłanis) Aktualności: Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad...: Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zgodnej_z_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 11:08 (Marlena Żyłanis) Aktualności: Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 11:08 (Marlena Żyłanis) Aktualności: Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad...: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 11:08 (Marlena Żyłanis) Aktualności: Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:30 (Marlena Żyłanis) Jednostki podległe: Rekrutacja: Dodanie załącznika.
10 stycznia 2020 13:30 (Marlena Żyłanis) Jednostki podległe: Rekrutacja: Dodanie załącznika.
07 stycznia 2020 22:01 (Wojciech Dębiński) Przetargi: Ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 roku Przetarg Gryżyna : Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 129908
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.