Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacja dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Komunikaty

INFORMACJA Pod linkiem można zapoznać się z projektem ustawy w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw(druk nr 3484) (głosowanie w Sejmie w czerwcu br.): http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3484&fbclid=IwAR3YaDMdZ84j70Ky5_0JTwNNT8tT_hg5CDXQQcrauWqKkFSkgHVQmULSCHg ...

czytaj więcej o Informacja dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. »

Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Komunikaty

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytnica wchodzą na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków »

Zakończenie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytnica w 2017r."

Komunikaty

INFORMACJA W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytnica w 2017r., informuję, że Gmina Bytnica otrzyma dotację w wysokości 20.658,30 zł brutto (słownie złotych brutto: dwadzieścia...

czytaj więcej o Zakończenie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytnica w 2017r." »

Realizacja: IDcom.pl