Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek Inwestora: Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 30-552 Kraków ul. Wielicka 30 z dnia 29.05.2020 r. doręczonego organowi w dniu 04.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 308 i 310/2 obręb 0005 Grabin, gmina Bytnica, w obszarze terenu...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej na działkach...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/CP/2020 z dnia 13 czerwca 2020 r. kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa trzech sta

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 04.03.2020r. znak: RR.6220.5.2019.DK dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów części działek o następującym adresie administracyjnym: 08-02-032-003 działka o numerze ewidencyjnym 152/8, obręb Dobrosułów, gmina Bytnica.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 03.03.2020r. znak: RR.6220.4.2019.DK dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów części działek o następującym adresie administracyjnym: 08-02-032-003 działka o numerze ewidencyjnym 136/7, obręb Dobrosułów, gmina Bytnica.

Ogłoszenie informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH w dniu 04.03.2020r. dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów części działek o następującym adresie administracyjnym: 08-02-032-003 działki o numerze ewidencyjnym 145/1, 146/1, obręb Dobrosułów, gmina Bytnica.

Ogłoszenie informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów części działek o następującym adresie administracyjnym: 08-02-032-003 działki o numerze ewidencyjnym 128/5, 128/4, 107/3, obręb Dobrosułów, gmina Bytnica.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla zamierzenie inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz nn, budowie sieci napowietrznej SN wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej na odcinku Radnica-Szklarka dz. nr 12/3, 13/1, 22, 63/5, 64/3,...

Obwiesczenie w sprawie decyzji środowiskowej dla działki 152/8

Obwiesczenie w sprawie decyzji środowiskowej dla działki 152/8

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::