Stanowiska

Wójt Gminy Bytnica

Informacje

Wójt Gminy Bytnica - Sebastian Bartczak

68 391 87 00, bartczak.sebastian@bytnica.pl, wojt@bytnica.pl

Skarbnik

Informacje

Skarbnik - Agnieszka Nowak

68 391 87 03, skarbnik@bytnica.pl

Sekretarz

Informacje

Sekretarz - Grażyna Fieńko

68 391 87 00, 68 391 57 96 , sekretarz@bytnica.pl

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy.

Informacje

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy. - Wioleta Nowak

68 391 87 05, w.nowak@bytnica.pl

Samodzielne stanowisko ds.obsługi rady gminy, Oświaty, Kultury, Sportu,zdrowia i Współpracy z NGO

Informacje

Samodzielne stanowisko ds.obsługi rady gminy, Oświaty, Kultury, Sportu,zdrowia i Współpracy z NGO - Marlena Żyłanis

68 391 87 14, wew. 44, m.szaja@bytnica.pl

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Spraw Społecznych i Obronnych

Informacje

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Spraw Społecznych i Obronnych - Wanda Kołacz

68 391 87 08, kolacz.wanda@bytnica.pl

Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Informacje

Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy - Krzysztof Grabiński

68 391 87 09, k.grabinski@poczta.onet.pl

Referent ds. gospodarki komunalnej

Informacje

Referent ds. gospodarki komunalnej - Wojciech Gębka

68 391 87 04, gebka.wojciech@bytnica.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

Informacje

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Dębiński

683918700, w.debinski@internetmail.pl

Referent ds. Kancelarii, Archiwum i Spraw Organizacyjnych

Informacje

Referent ds. Kancelarii, Archiwum i Spraw Organizacyjnych - Agnieszka Bąk

68 391 87 00, 68 391 57 96, 68 391 57 69, sekretariat@bytnica.pl

stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i zaopatrzenia w energię

Informacje

stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i zaopatrzenia w energię - Beata Mołczan

68 391 87 09, b.molczan@bytnica.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej

stanowisko ds. wymiaru podatków i windykacji

Informacje

stanowisko ds. wymiaru podatków i windykacji - Andżelika Noculak

68 391 87 05, a.noculak@bytnica.pl

stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa

Informacje

stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa - Danuta Kaczmarczyk

68 391 87 07, d.kaczmarczyk@bytnica.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

Informacje

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej - Daria Kolus

68 391 87 04, d.kolus@bytnica.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gwiazda
Ilość wyświetleń: 22281
22 września 2020 14:11 (Danuta Kaczmarczyk) - Zmiana danych stanowiska: Referent ds. Kancelarii, Archiwum i Spraw Organizacyjnych.
22 września 2020 14:08 (Danuta Kaczmarczyk) - Usunięcie stanowiska: Samodzielny Referent ds. Sekretariatu, Kancelarii i Spraw Organizacyjnych .
22 września 2020 14:07 (Danuta Kaczmarczyk) - Dodanie stanowiska: Samodzielny Referent ds. Sekretariatu, Kancelarii i Spraw Organizacyjnych.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::