Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Stanowiska

Sebastian Bartczak

Wójt Gminy Bytnica

68 391 87 00, bartczak.sebastian@bytnica.pl, wojt@bytnica.pl

Agnieszka Nowak

Skarbnik

68 391 87 03, skarbnik@bytnica.pl

Grażyna Fieńko

Sekretarz

68 391 87 00, 68 391 57 96 , sekretarz@bytnica.pl

Wioleta Nowak

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy.

68 391 87 05, w.nowak@bytnica.pl

Marlena Żyłanis

Samodzielne stanowisko ds.obsługi rady gminy, Oświaty, Kultury, Sportu,zdrowia i Współpracy z NGO

68 391 87 14, wew. 44, m.szaja@bytnica.pl

Wanda Kołacz

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Spraw Społecznych i Obronnych

68 391 87 08, kolacz.wanda@bytnica.pl

Krzysztof Grabiński

Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

68 391 87 09, k.grabinski@poczta.onet.pl

Wojciech Gębka

Referent ds. gospodarki komunalnej

68 391 87 04, gebka.wojciech@bytnica.pl

Wojciech Dębiński

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

683918700, w.debinski@internetmail.pl

Mirosława Pacyna

Samodzielny Referent ds. Sekretariatu, Kancelarii i Spraw Organizacyjnych

68 391 87 00, 68 391 57 96, 68 391 57 69, sekretariat@bytnica.pl

Beata Mołczan

stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i zaopatrzenia w energię

Joanna Żuk

stanowisko ds. księgowości budżetowej

Andżelika Noculak

stanowisko ds. wymiaru podatków i windykacji

Danuta Kaczmarczyk

stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa

Daria Kolus

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej


68 391 87 05, d.kolus@bytnica.pl
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gwiazda
Ilość wyświetleń: 20954
07 marca 2019 08:57 (Wojciech Dębiński) - Dodanie stanowiska: stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa.
07 marca 2019 08:57 (Wojciech Dębiński) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Windykacji.
07 marca 2019 08:56 (Wojciech Dębiński) - Dodanie stanowiska: stanowisko ds. wymiaru podatków i windykacji.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.