Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakres działania i kompetencje

1. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu Gminy; 2. Reprezentuje Gminę i jej Urząd na zewnątrz 3. Wydaje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie; 4. Wydaje decyzje w sprawach indywidualnych w zakresie administracji publicznej 5. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::