Ochrona danych osobowych

Wykaz zborów danych osobowych w UG Bytnica

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH W URZĄRZIE GMINY BYTNICA

1.EWIDENCJA LUDNOŚCI, REJESTR WYBORCÓW, KARTOTEKA DANYCH OSOBOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY BYTNICA

2. EWIDENCJA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA HANDEL NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA TERENIE GMINY BYTNICY

3. EWIDENCJA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH DODATKI MIESZKANIOWE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY

4. EWIDENCJA PŁATNIKÓW OPŁAT ZA WODĘ POBIERANĄ Z URZĄDZEŃ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

5. REJESTR EWIDENCJI GRUNTÓW, TECZKI WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH I NIERUCHOMOŚCI.

6. REJESTR WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

7. EWIDENCJA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GMINY BYTNICA.

8. EWIDENCJA PODATNIKÓW PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO GMINY BYTNICA.

9. EWIDENCJA PODATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

10. EWIDENCJA PŁATNIKÓW PODATKU OD POSIADANIA PSÓW.

11. OŚWIADCZENIA RADNYCH O STANIE MAJĄTKOWYM.

12. EWIDENCJA RADNYCH

13. EWIDENCJA OSÓB, KTÓRYM NADANO PRZYDZIAŁY DO FORMACJI OBRONY CYWILNEJ.

14. REJESTR PRZEDPOBOROWYCH I POBOROWYCH.  

15. AKCJA KURIERSKA, WYKAZ ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH I RZECZOWYCH

16. WŁAŚCICIELE PSÓW

17. OBOWIĄZEK NAUKI I SZKOLNY

18. OPIEKA I TRANSPORT DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY

19. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ,

20. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

21. SPRAWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

22. INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

23. SPRAWY DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.

24. LOKALE SOCJALNE I ZAMIENNE ORAZ GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM.

25. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

26. SKARGI I WNIOSKI

27. UZALEŻNIENIA

28. KARTA DUŻEJ RODZINY

29. SKAZANI NA WYKONYWANIE PRAC SPOŁECZNYCH

30. SOŁTYSI

31. UMOWY NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY WODOCIĄCOWYCH I KANBALIZACYJNYCH

33. UMOWY CYWILNO - PRAWNE

34. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZEDU I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

35. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH

36. DZIENNIK KORESPONDENCYJNNY

37 . POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA

38. EWIDENCJA CZŁONKÓW OSP

39. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – PRODUCENCI ROLNI

40. REJESTRY I WYKAZY OSÓB OBJĘTYCH KWALIFIKACJĄ WOJSKOWĄ

41. WINDYKACJA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI CYWILNO – PRAWNYCH I KASY

42. DODATEK ENERGETYCZNY

43. EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI I ADRESÓW

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2016 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 753
07 marca 2016 10:12 (Wojciech Dębiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::