Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bytnica

Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bytnica z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bytnica

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 1/2008 WÓJTA GMINY Bytnica

Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Bytnica

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Bytnica z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Bytnica. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) ustalam, co następuje: I. PRZEPISY WSTĘPNE § 1. Regulamin pracy Urzędu Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::