Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwala_w_sprawie_uchwaly_budzetowej_Gminy_Bytnica_na_2014

Uchwala_w_sprawie_uchwaly_budzetowej_Gminy_Bytnica_na_2014.pdf

Uchwała nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok.

Uchwała nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok.

Uchwała nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2014-2029

Uchwała nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2014-2029

Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno Odrzańskie

Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno Odrzańskie

Uchwała nr XXX/149/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Uchwała nr XXX/149/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Uchwała nr XXX/148/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie : stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na realizację zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy

Uchwała nr XXX/148/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie : stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na realizację zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy

Uchwała nr XXX/147//2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bytnica

Uchwała nr XXX/147//2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bytnica

Uchwała nr XXX/146/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej.

Uchwała nr XXX/146/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej.

Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bytnica

Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych...

Uchwała nr XXX/144/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) na 2014 rok”

Uchwała nr XXX/144/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::