Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr I/1/2014 Rady gminy Bytnica w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bytnica.

Uchwała nr I/1/2014 Rady gminy Bytnica w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bytnica.

Uchwała NR I/2/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady gminy Bytnica.

Uchwała NR I/2/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady gminy Bytnica.

Uchwała NR I/3/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bytnica

Uchwała NR I/3/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bytnica

Uchwała NR I/4/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała NR I/4/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała NR I/5/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała NR I/5/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała NR I/6/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wybory komisji Edukacji, Kultury, Sportu i spraw Społecznych Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała NR I/6/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wybory komisji Edukacji, Kultury, Sportu i spraw Społecznych Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała NR I/7/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru komisji Praworządności, Gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała NR I/7/2014 Rady gminy Bytnica z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru komisji Praworządności, Gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy w Bytnicy

Uchwała nr XXXVIII/182/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XXXVIII/182/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XXXVIII/181/2014 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XXXVIII/181/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2014 poz. 1118...

Uchwała nr XXXVIII/183/2014 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała nr XXXVIII/183/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr III/16/98 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::