Projekty uchwał Rady

Konsultacje dotyczące współpracy Gminy Bytnica z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na 2011 rok”

Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy 2011 w roku. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Projekt uchwały znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Bytnica www.bytnica.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie BIP http://www.bip.bytnica.pl/ w zakładce prawo lokalne i dalej projekty uchwał rady.

Uwagi i propozycje proszę zamieszczać w załączonym druku „ANKIETA”, który należy wypełnić czytelnie:

- w pkt. 4 proszę zaznaczyć obszar, którego dotyczy propozycja zadania publicznego jakie planuje zrealizować Państwa organizacja w roku 2011

- w pkt. 5 propozycję zadania publicznego ( z zaznaczeniem, którego obszaru dotyczy)

- w pkt.6 uzasadnienie proponowanego zadania

- w pkt. 7 inne uwagi związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy.

Uwagi proszę kierować na adres Gminy Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica lub drogą elektroniczną na adres: m.szaja@bytnica.pl z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Programu współpracy na rok 2011”.

Termin konsultacji ustala się na okres od 9.12.2010r. do 20.12.2010 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2010 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 1180
09 grudnia 2010 12:12 (Wojciech Dębiński) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_w_spr_rocznego_programu_wspolpracy_z_ngo.doc] do dokumentu.
09 grudnia 2010 12:11 (Wojciech Dębiński) - Dodanie załącznika [uchwala_w_spr_przyjecia_programu_wspolpracy_z_ngo_na_2011.pdf] do dokumentu.
09 grudnia 2010 12:10 (Wojciech Dębiński) - Dodanie załącznika [ankieta_do_konsultacji_z_ngo.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::