Projekty uchwał Rady

Konsultacje dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

 

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie warunków współpracy sprzyjających rozwojowi sportu. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Projekt uchwały znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Bytnica www.bytnica.pl oraz na stronie BIP http://www.bip.bytnica.pl/ w zakładce prawo lokalne i dalej projekty uchwał rady.

Uwagi proszę kierować na adres Gminy Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica lub drogą elektroniczną na adres: m.szaja@bytnica.pl z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące uchwały związanej ze sportem”.

Termin konsultacji ustala się na okres od 12.01.2011r. do 20.01.2010 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2011 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 1415
14 stycznia 2011 12:24 (Wojciech Dębiński) - Dodanie załącznika [projekt.jpg] do dokumentu.
14 stycznia 2011 12:23 (Wojciech Dębiński) - Usunięcie załącznika [uchwala_w_spr_warunkow_i_finansowania__sportu.pdf] z dokumentu.
14 stycznia 2011 12:22 (Wojciech Dębiński) - Dodanie załącznika [kopia_informacja_o_konsultacjach_uchwala_sport.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::