Projekty uchwał Rady

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2014rok

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2013 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 959
26 września 2013 09:41 (Wojciech Dębiński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 09:49 (Wojciech Dębiński) - Dodanie załącznika [na_strone_i_bip.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 09:45 (Wojciech Dębiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::