Projekty uchwał Rady

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi

 

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2015rok

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2014 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 822
13 października 2014 11:48 (Wojciech Dębiński) - Dodanie załącznika [roczny_program_wspolpracy_z_ngo.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 11:46 (Wojciech Dębiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::